Používané esence

Všechny texty jsou použity nebo inspirovány ze spřáteleného E-shopu-  www.e-bach.eu, esence jsou míchány ve spolupráci s touto společností, stejně tak i poradenství. V nabídce je kompletní výběr esencí.

Seznam esencí a jejich využití a účinky 

Vybrat si můžete i samy , podle potřeby i intuice z těchto esencí, stačí napsat max. 7 esencí (do kapek na míru, nebo popsat problém a my se Vám je vyhotovíme.)

01. Řepík lékařský – Agrimony

Negativní aspekty:
Veselí, pohodoví a zdánlivě bezstarostní lidé, kteří schovávají obavy a starosti pod usměvavou tváří. Avšak jsou li sami, objevují se starosti, problémy a obavy. Problémy drží v sobě. Proto jsou neradi sami. Otázky na své starosti odbývají s úsměvem a zlehčují je. ("To nestojí za řeč, pojďme se bavit o něčem jiném.")

Pozitivní potenciál:
Vyrovnanost, hloubka, schopnost konfrontace, pravá vnitřní radost, soudnost, objektivita. Důvěřivý optimista, chytrý diplomat, neúnavný průvodce míru. Člověk umí ignorovat to, co mu kalí život, hodnotí správně problémy. Může se vlastním starostem srdečně zasmát, protože je mu jasná jejich relativní bezvýznamnost. Rozeznává jednotu množství.

02 Topol - osika

Negativní aspekty:
Strachy, obavy a předtuchy, které nelze definovat. Člověk se může třást. Uvažuje "něco se stane" Pomáhá, když se člověk v noci probudí z ošklivého snu, který již třeba zapomenul, a bojí se. V tomto směru může pomoci i malým dětem, které trpí nočními můrami a hrůzami.

Pozitivní potenciál:
Důvěra, bezpečí, senzitivita, neohroženost. Schopnost přenést se do subtilnějších úrovní vědomí, a tím pochopení pro náboženské a ezoterické myšlenkové pochody. Chápání vyšších duchovních světů. Člověk se cítí být těmito světy přitahován a bez obav se připravuje probádat je bez ohledu na eventuelní potíže.

03. Buk lesní – Beech

Negativní aspekty:
Netolerantní, kritický vůči druhým, je přesvědčený, že všechno dělá správně. Druhý ať udělá cokoliv, je to špatně. Chybí jim soucit a porozumění k ostatním lidem s jejich chybami. Má na všechno své argumenty.

Pozitivní potenciál:
Porozumění, otevřenost, empatie, duchovní bystrozrak, pochopení pro různé vzory lidského chování a pro individuální cesty vývoje. Dobré diagnostické schopnosti. Člověk stojí tolerantně v životě, rozeznává jednotu v množství.

04. Zeměžluč – Centaury

Negativní aspekty:
Slabá vůle, podřízenost, nedokáže říci "ne" aniž by měli pocity viny. Nedokáže odmítnout pomoc, nechávají se ostatními využívat. Lidé typu Zeměžluči jsou obvykle tiší a plaší, spíše se nechávají vést, než že by projevovali svá vlastní přání a nápady. Jsou obvykle tiší, plaší a jemní lidé.

Pozitivní potenciál:
Uplatnění podle vnitřních cílů, hodnota individuality, sebeuskutečnění. Člověk ví, kdy má říct ano, ale umí na správném místě říct i ne. Umí se dobře integrovat ve skupinách, ale zachovává při tom vždy svou identitu. Slouží nenuceně a moudře podle vlastních vnitřních cílů. Umí zasvětit život své skutečné úloze.

5- Český název: Rožec

Negativní aspekty:
Nerozhodnost, nejistota ve vlastní rozhodnutí. Neustále hledá radu a potvrzení svých úsudků u druhých lidí. Často jsou zavedeni špatným směrem. Avšak ve chvíli, kdy se rozhodne, začne o svém rozhodnutí pochybovat a opět se ptá všude okolo sebe. Nakonec to udělá, tak jak chtěl on sám, ale ztratí spoustu energie a času.

Pozitivní potenciál:
Vedení vnitřním hlasem, moudrost, intuice. Člověk je intuitivní a nadšení schopný, zvídavý, po vědění toužící. Umí dobře sbírat informace, umí je zpracovat a použít jich. S radostí předává vědění. Dobrá koordinace abstraktního a konkrétního myšlení. Nechá se vést vnitřním hlasem, důvěřuje si a stojí za svým rozhodnutím. Jedná moudře.

06 -Český název: Slíva třešňová

Negativní aspekty:
Obsažena v Krizové esenci. Hysterie, strach, že udělá něco ošklivého, že vypění. Vhodná pro choleriky. Tzv. "poslední kapka" kdy už člověk má strach, že provede opravdu nějakou pohromu. Pomáhá při záchvatech hysterie a při náhlých výbuších zuřivosti. Je dobrá pro děti, kteří trpí záchvaty vzteku a křiku

Pozitivní potenciál:
Odvaha, spontánnost, uvolnění, otevřenost. Člověk se může vnořit hluboko do svého podvědomí, může tam získané zkušenosti a poznatky integrovat ve svém reálném životě a je napojený na své silné duchovní zdroje. Snáší největší psychické a fyzické tortury, aniž by utrpěl duševní škody. Může získat velké duchovní poznatky, rozezná svou pravou životní úlohu a dosahuje obrovských pokroků ve vývoji.

 07. Poupě kaštanu - Chestnut Bud

Negativní aspekty:
Nepoučitelnost z vlastních chyb, které se neustále opakují. Nepoučí se ani z chyb, které vidí u druhých. Díky tomuto stálému opakování stejného modelu chování (např. partner podobného typu, podobná práce, atd.) nejsou schopni se posunout ve svém životě vpřed. Pro notorické začátečníky (učení jazyků, cvičení, hubnutí apod.) Neustálý stav poupěte. Navíc se na své chyby snaží zapomenout, nevěnovat jim pozornost, takže nemají vodítko, které by je dovedlo k jejich základní příčině.

Pozitivní potenciál:
Duševní činnost, odstup, vnitřní klid, schopnost se poučit. Člověk se může vnitřně lehce přepínat, dobrá schopnost učení. Duševně čilý, učí se pozorováním chování druhých lidí. Sleduje všechny životní události pozorně, zvlášť pozorně pozoruje vše negativní a vlastní omyly. Pozorností je vždy v přítomnosti. Každá zkušenost je vnitřním obohacením. Vybírá si z denních zkušeností optimum. Vidí vlastní chyby s takovým odstupem, jako je vidí jiní lidé.

08. Čekanka obecná – Chicory

Negativní aspekty:
Manipulace , sobecká panovačnost, citový vyděrač. Musí mít pocit, že je má někdo rád. vyžadují neustálou pozornost. Touha vlastnit druhého a kontrolovat. Chtějí, aby ti které milují, jim byli neustále na blízku. Často je typický příklad rodič, co se nevyrovnal z odchodu děti z domova. Nebo pro děti, které vyžadují neustále blízkost rodičů. Pokud jim plány nevyjdou, jsou schopni předstírat i vážnou nemoc, pláč.

Pozitivní potenciál:
Pravá oddanost, hluboká láska, teplo, nezištná láska. "Věčná matka" jako archetyp. Člověk se věnuje druhým s velkou láskou a s pravou oddaností. Daruje, aniž by očekával nebo aniž by potřeboval oplátku. Teplo, přívětivost, jemnocit. Člověk je v bezpečí sám v sobě. Dává bezpečí a jistotu druhým.

09. Bílá lesní réva

Negativní aspekty:
Obsažena v krizové esenci. Zasnění, neteční lidé. Jsou duchem nepřítomní, nejeví přílišný zájem o současný život a přítomnost. Zapomíná a nepamatuje si detaily. Často sní o ve svém vlastním světě fantazie, sní o budoucnosti. Často usíná, spí dlouho. je ospalý. Pro ženy, které nemohou otěhotnět a neustále sní o dítěti. Nerad se hádá. Ve nemoci se snaží málo. Mají spoustu nápadů i talentů, ale nejsou dostatečně uzemnění, aby je mohly uskutečnit.

Pozitivní potenciál:
Smysl pro realitu, schopnost žít v přítomnosti, tvůrčí síla a tvůrčí idealismu. Člověk vládne svému myšlenkovému světu a získává denně z reality nové podněty, protože chápe a akceptuje souvislosti mezi různými světy a hluboký smysl v nich. Má kreativitu se zaměřením na cíl, která je převedená do fyzické reality, např. spisovatelé, herci, grafici atd.

10. Plané jablko

Negativní aspekty:
Obsažena v krizové esenci. Čistící esence. Pomáhá přijmout své tělo takové jaké je se všemi potřebami. Vhodné pro mladé v pubertě, kdy se jejich tělo mění. Pomáhá při anorexii a bulimii. Nenávist a ošklivost své osoby. Posedlost být čistý, puntičkářství, neustále uklízení a pocit čistoty sebe a domova. Zabývá se malichernostmi a detaily. např. kontrolování, zda jsou všechny spotřebiče vypnuté před tím, nežli opustí domov.

Pozitivní potenciál:
Akceptování sebe sama, pocit spokojenosti sám se sebou, duchovní šířka, čistota. Člověk je velkorysý a nenechá se maličkostmi vyvést z míry. Vidí věci v jejich správné perspektivě a má smysl pro nadřazené souvislosti. Rozeznává nejasnosti ve svém okolí a může je transformovat.

11. Jilm – Elm

Negativní aspekty:
Negativní stav Jilmu bývá pouze dočasný a objevuje se u lidí, kteří jsou normálně velice schopní, výkonní, pracovití a odpovědní a kteří často zastávají odpovědné funkce. Stav Jilmu se vyskytuje, když mají příliš mnoho práce a jsou vystaveni velké odpovědnosti, což v nich vyvolá pocit, že jsou prací a odpovědností zavaleni. Přejímají negativní energie a starosti druhých.  Zároveň si sebe dočasně přestávají vážit a přestávají si věřit. Tohle všechno vede k únavě a vysílení. Nedokáže nával odmítnout.

Pozitivní potenciál:
Otevřenost, tolerance, vnitřní klid, zodpovědnost. Vrozený altruistický základní postoj. Člověk následuje vnitřní povolání. Má nadprůměrné nadání a silné schopnosti. Je pozitivní vedoucí osobnost schopen nést vysokou odpovědnost, je sebejistý a důvěřivý, vědomý si odpovědnosti a spolehlivý. Neoblomný v přesvědčení, že pomoc přijde vždy a v pravý čas. Člověk je ochotný pokusit se o nemožné, když jde o zdolání potíží celku. Umí vidět problémy ve správných proporcích.

12. Hořec podzimní

Negativní aspekty:
Sklíčenost, pochybnosti, melancholie, ztráta odvahy. Sklíčenost ze známé příčiny. Pomáhá zvládat mírné formy depresí, které se objevují, když se věci nedaří, když se během uzdravování zhorší zdravotní stav apod. Snadno sklíčený v případě jakéhokoliv zpoždění nebo zhoršení stavu.

Pozitivní potenciál:
Důvěra, víra, schopnost řešit konflikt a umět s konfliktem žít. Přesvědčení, že neexistují nezdary, když člověk udělal všechno, co bylo v jeho možnostech. Jistota, že se potíže nechají mistrně zvládnout. Neotřesitelná naděje navzdory těžkým okolnostem. Člověk vidí "ve tmě světlo" a umí tento pocit dát i jiným lidem.

13. Hlodaš

Negativní aspekty:
Beznaděj, vzdali se víry, že se pro ně ještě něco dá udělat. Člověk má zhaslo v očích, bez jiskry. Do beznaděje Hlodaše. se člověk může dostat, když je nemocný a lékaři mu sdělili, že se již nedá nic dělat. Nebo když vyzkoušel různé léky a terapie a žádná mu nepomohla. Typickou větou takové osoby je: "Stejně s tím nic neudělám." "Mně už nic nepomůže." Vzdal se a ani nemá chuť cokoli dalšího zkoušet. Nevyzkouší jiné metody.

Pozitivní potenciál:
Pozitivní životní postoj, pesimismus. Člověk je přesvědčen, že nakonec všechno dobře dopadne. Získá jiný postoj ke své beznadějné situaci, může akceptovat svůj osud. Rozezná, že beznaděj léčebný proces brzdí a že si "každý svůj raneček nese sám". Ví, že nikdy nesmí říkat nikdy, a že může doufat. V lehčích případech dostane novou naději na uzdravení a udělá první krok k uzdravení.

 14. Skotský vřes
 

Negativní aspekty:
Přílišné zaměření na sebe, mluví jen o sobě já, já já. Jsou posedlí svými problémy a starostmi. Neradi jsou sami, protože stále potřebují komukoliv na počkání vyprávět o svých starostech. Hovoří blízko do tváře. Nenechají druhou osobu vykládat o jeho potížích, neboť ho nezajímá. Hypochondrie. Z toho důvodu se jim lidé vyhýbají, protože nejsou schopni se vcítit do jiné osoby, pouze by brali, ale nejsou ochotni dávat.

Pozitivní potenciál:
Porozumění, zájem o okolí, spolehlivost, schopnost vcítění a ochoty. Porozumění plný dospělý člověk s velkou schopností vcítit se. Dobrý posluchač, zajímající se diskusní partner. Umí se vcítit do jiného člověka nebo nějakého úkolu. Vyzařuje sílu a spolehlivost.

15. Cesmína ostrolistá

Negativní aspekty:
Nenávist, závist, pomstychtivost, žárlivost, podezření, zlost na druhého, žádné odpuštění. Tento stav může být výsledkem nedostatečné nebo chybějící lásky v dětství. Lidem, kteří ji potřebují, schází schopnost milovat. Mohou být necitelní až krutí či násilní. Je to vynikající esence pro děti, které žárlí na svého sourozence.

Pozitivní potenciál:
Vnitřní harmonie, hluboké porozumění, všeobsahující láska. Člověk žije ve vnitřní harmonii a vyzařuje lásku. Má hluboké porozumění pro sféru lidských citů. Umí se těšit z výkonů a úspěchu druhých, i když se jemu nevede dobře. Má smysl pro pořádek světa a umí každého na jeho právoplatném místě uznat.

16. Zimolez kozí list

Negativní aspekty:
Žije v minulosti, hovoří o minulém životě, jaké to bylo, stýskání po minulých časech, nostalgie. Znovu prožíví minulého děje. Pomáhá lidem, co uvízli v minulosti a nežijí přítomný čas. Do stavu Zimolezu se člověk může dostat např. když mu zemře partner nebo blízký přítel a on se stále v myšlenkách i v rozhovoru vrací k tomu, co spolu prožívali, co dělali, jaké to bylo, když byli spolu. Pomáhá i dětem, které např. odjeli na letní tábor,  a stále se jim stýská po domově.

Pozitivní potenciál:
Integrace minulosti s přítomností, člověk má živý vztah k minulosti, ale žije v přítomnosti. Poučil se z minulých zkušeností, ale netrvá na nich. Umí to hezké z minulosti udržet a přenést do přítomnosti. Umí nechat minulost znovu ožít (např. archeolog, spisovatel atp.)

17. Habr – Hornbeam

Negativní aspekty:
Mentální únava, pocit "pondělního rána", nechuť a oddalování věcí, které má udělat. Pochybuje o tom, zda zvládne práci, která ho ten den čeká. Nemají dostatek sil, aby nosili břemeno života, a každodenní záležitosti se jim zdají být příliš velké na to, aby je splnili. Oddaluje věci a dlouho mu trvá, nežli s prací začne. Nicméně, jakmile jednou začne, práce mu jde od ruky a zjišťuje, že svou práci lehce zvládne. Chybí mu nadšení, spánek ho neosvěžuje. Může pomoci lidem, kteří se zotavují z nemoci a pochybují o tom, zda budou mít dost síly k vyléčení se.

Pozitivní potenciál:
Spontánnost, vitalita, živý duch, vnitřní život. Jasnější a chladnější hlava, smysl pro změnu. Člověk si je jistý, že své úkoly zvládne, i když se zdá, že jsou nad jeho síly.

18. Netýkavka žlázonosná – Impatiens

Negativní aspekty:
Obsažena v krizové esenci. Nervozita, netrpělivost, lidé jsou rychlí v činech, myšlení, rychle jí, myslí, myslí, chodí. Vadí jim pomalost kolegů. Proto si raději všechno dělají sami svým tempem. Mají tendence dokončovat věty, aby se rychle dozvěděli pointu celého vyprávění.

Pozitivní potenciál:
Jasnost, porozumění, diplomacie, trpělivost. Rychlé chápání, myšlení a jednání. Člověk je vnitřně nezávislý a nadprůměrně schopný. Trpělivý a jemný. Dobromyslnost, soucit a porozumění pro druhé. Člověk může dát diplomaticky své schopnosti do všeobecných služeb.

19. Modřín

Negativní aspekty:
Nedostatečné sebevědomí, sebedůvěra, nevěří si. Ostatním přeje to nejlepší, ale o sobě neustále pochybuje. Pomáhá zvládat nedostatečnou sebedůvěru před zkouškami, pohovorem z budoucím zaměstnavatelem, před vystoupením apod. Lidé, kteří Modřín potřebují, jsou často velice schopní a talentovaní, ale chybí jim sebedůvěra k tomu, aby se o cokoli vůbec pokusili. Předem očekávají neúspěch. Výsledkem mohou být i deprese.

Pozitivní potenciál:
Samostatnost, sebevědomí, radost z rizika, sebedůvěra. Člověk se realisticky chápe věcí. Vytrvá i přes nepříznivé zvraty. Umí situaci střízlivě ohodnotit.

20. Kejklířka skvrnitá

Negativní aspekty:
Strach, fobie ze známých věcí, strach ze skutečných věcí , pojmenovatelných. Strach ze tmy, samoty, o práci, nehody, chudoby, pavouků, neštěstí atd. Lidé typu Kejklířky skvrnité jsou plaší, stydliví, bojácní, uzavření. Při projevech na veřejnosti se červenají a koktají, trpívají nervózním smíchem. Tajně a tiše si nesou svou hrůzu, nejsou schopni o tom s ostatními volně hovořit.

Pozitivní potenciál:
Odvaha, senzibilita, osobní statečnost, hrdinství. Člověk je jemný a senzitivní současník. Své strachy přerostl a jde světem klidně a vesele. Osobní statečnost a porozumění pro druhé v podobných životních situacích.

21. Divoká hořčice – Mustard

Negativní aspekty:
Deprese bez důvodu, která se objeví jako těžký mrak. Nemá důvody, nemá logiku. A stejně bezdůvodně, jako přišly, také odejdou. Člověk v jejím negativním stavu velice trpí, a i když se této deprese chce zbavit, nemůže ji ze sebe setřást.

Pozitivní potenciál:
Radost, jasnost, stabilita, světlo. Člověk prochází světlými i temnými dny s vnitřním jasem, veselím a stabilitou.

22. Dub

Negativní aspekty:
Vytrvalý bojovník, co nepřestává bojovat a přehlíží svoji únavu, nemoci a strasti. Nedokáže odpočívat, když vidí kolem sebe nějakou práci. Má tendence ignorovat potřeby svého těla, dělá dojem, že je silný, ale uvnitř je naprosto zhroucený. Má pocit nepostradatelnosti ( práce, firma, rodina) žádná dovolená. Pokud se necítí dobře a je nemocný, nepřestává usilovat o své zdraví, bojuje.

Pozitivní potenciál:
Silná vůle, vytrvalost, spolehlivost, výdrž. Člověk má výdrž je spolehlivý, stálý, silný, rozumný. Svérázně vydrží velkou zátěž. Překonává nesnáze života s dobrou myslí a vytrvalostí.

23. Oliva

Negativní aspekty:
Vyčerpanost, únava jak fyzická, tak i psychická. Vyčerpání až k slzám. Může následovat po dlouhé namáhavé práci, po těžké nemoci, po těhotenství, porodu. Únavový syndrom. Může pomoci při nespavosti, která je daná dlouhotrvajícím vyčerpáním a únavou, kdy je člověk natolik přetažený, že prostě usnout nemůže. Oliva mu dá jakýsi souhlas k tomu, aby si odpočinul a usnul.

Pozitivní potenciál:
Energie, síla, vitalita, regenerace. Hodně síly a vitality. Člověk hospodaří se zdánlivě nevyčerpatelnými rezervami energie. Ve fázích, které zatěžují, se člověk zcela odevzdá svému vnitřnímu vedení a může proto zvládnout největší námahu s vitalitou i v dobré náladě.

24. Skotská sosna - Pine

Negativní aspekty:
Pocity viny, výčitky svědomí. Lidé se často omlouvají a trpí pocitem viny nejen za svoje chyby, ale mají pocit, že jsou odpovědní za všechno, co se děje kolem nich i někomu druhému. Obviňují se i za chyby druhých, s nimiž nemají vůbec nic společného. Pokud onemocní, věří, že si svou nemoc zasluhují. Jejich pocit viny ničí radost ze života. Tvrdě pracují, obviňují se často.

Pozitivní potenciál:
Pravá lítost, odpuštění, láska k sobě. Člověk si přizná udělané chyby, ale netrvá na nich. Jen je akceptuje. Pociťuje pravou lítost místo viny, umí si odpustit a zapomenout. Má hluboké porozumění pro lidské bytí, obzvlášť pro lidské city. Bere na sebe zátěž druhých, ale jen když to má smysl. Velká trpělivost, pokora, vnitřní skromnost. Pravé chápání křesťanské myšlenky o vykoupení.

25. Červený kaštan
 

Negativní aspekty:
Strach o naše blízké, milované, příbuzné. Přílišná obava, přehnaný strach, že se jim něco stane hrozného. Všechno zveličují a hned vidí to nejhorší. Také si dělají starosti s problémy druhých lidí. Často se nebojí o sebe samotné, ale kvůli těm, na nichž jim záleží mohou velice trpět, často se obávají, že se jim stane něco ošklivého.

Pozitivní potenciál:
Pozitivní myšlenky, vnitřní klid, pocit jistoty, láska k bližnímu. Schopnost vyzařovat k druhým v těžkých situacích pozitivní myšlenky, zdraví a odvahu. Člověk umí z dálky pozitivně a řídit druhé lidi. Neztrácí duchovní a tělesný přehled v nouzových situacích.

26. Devaterník penízkovitý
Negativní aspekty:
Obsažena v krizové esenci. Strach, hrůza, děs. Člověk znehybní hrůzou. Tento stav se často vyskytuje, jsme-li svědky nebo účastníky nehod, nebo když si uvědomíme, že nechybělo málo a mohlo se stát neštěstí. V tu chvíli se může opožděně dostavit hrůza, kterou Devaterník penízkovitý dokáže vyrovnat. Jeho negativní stavy se také mohou objevit uprostřed noci, kdy se probudíme z velice ošklivého snu nebo trpíme-li nočními můrami.
Pozitivní potenciál:
Nevyčerpatelná síla, životní odvaha, hrdinství. Člověk ve výjimečných stavech a krizových situacích sám sebe přerůstá a umí zmobilizovat téměř nadlidské síly. Zasazuje se o blaho druhých, bez ohledu na nebezpečí hrozící jeho vlastní osobě.
 

27. Voda z léčivých pramenů

Negativní aspekty:
Sebepopření, perfekcionalismus, sebepotlačení. touha po vlastní dokonalosti. Člověk je na sebe příliš tvrdý a přísný, má na sebe nepřiměřené nároky, chce být ve všem dokonalý. Upírají si spoustu životních radostí a potěšení. Nejsou hraví a spontánní. Nevnucuje ostatním své názory, ale doufá, že si ostatní vezmou příklad. Nepřijímá pochvalu. Pokud nesplňují vlastní vysoké požadavky, jsou sebou zklamaní a nespokojení. To může vést k depresím a k odsuzování a nenávisti vlastní osoby.

Pozitivní potenciál:
Tolerance, vnitřní klid, otevřenost. Člověk je otevřený idealista a nemusí se držet svých teorií a pravidel, když je konfrontován s nějakým novým poznatkem nebo hlubší pravdou. Člověk se nenechá druhými ovlivňovat, protože ví, že pravé poznání najde sám v sobě ve správném čase. Umí vysoké ideály převést do praxe a umí žít příkladem pro druhé.

28. Chmerek roční – Scleranthus

Negativní aspekty:
Nejistota, nerozhodnost. Nedokáže se rozhodnout mezi dvěma věcmi. Neptá se druhého na názor či radu, svou volbu přebírá sám v sobě. Může velice trpět a jeho nerozhodnost v něm může vytvářet veliké napětí. Neustále zvažuje. Pomáhá při výkyvech nálad, klimakteriu, PMS, lidem, kterým je na cestách nevolno. Obvykle tiší lidé, kteří si nesou svou potíž sami a netíhnou k povídání s ostatními.

Pozitivní potenciál:
Radost z rozhodnutí, vnitřní rovnováha, jistota, vyváženost, koncentrace. Člověk udržuje svou vnitřní rovnováhu za všech okolností. Je mnohostranný a pohyblivý, může ve svém životě integrovat stále více možností. Člověk udělá správné rozhodnutí v okamžiku a s jistotou.. Jeho přítomnost uklidňuje ostatní lidi.

29. Snědek okoličnatý

Negativní aspekty:
Obsažena v krizové esenci. Pomáhá neutralizovat následky šoku a traumat - ať již mentálních či fyzických. A je jedno, před jak dlouhou dobou se šokující událost stala. Ideálně se používá ihned. Těmito šokujícími událostmi mohou být různé nehody, rozvod rodičů, smrt někoho blízkého, vyděšení, špatná zpráva, rozchod, apod.

Pozitivní potenciál:
Vnitřní oživení, vzkříšení, šokové uvolnění, volný tok energie. Vnitřní živost, duchovní jasno a vnitřní síla. Dobrá adaptabilita nervového systému na změny energie. Schopnost rychlého zotavení.

30. Jedlý kaštan
 

Negativní aspekty:
Extrémní mentální trápení, zoufalství, skleslost, kdy má člověk pocit, že již došel na hranice snesitelnosti. Nevidí světýlko na konci tunelu, budoucnost je černá, již je nečeká nic pěkného. Mohou mít pocit, že je opustil Bůh. Kladou si otázku "Proč?". Má pocit, že došel na hranice toho, co se dá snést.

Pozitivní potenciál:
Znovunalezení božské jednoty, vykoupení se, spása. Člověk zažije zkušenost zážitku nicoty na prahu k novým horizontům, byl ztracený a znovu se našel. Jako Fénix vstává z popela. Člověk rozeznal šanci k rozhodující změně a nastoupil šanci k sobě samému. Může opět věřit.

31. Sporýš lékařský – Vervain

Negativní aspekty:
Přílišné nadšení, fanatismus. Člověk je zvídavý, všechno ho zajímá, ale brzy přejde. Jsou to lidé, kteří mají své pevné zásady, které neradi a těžko mění a opouštějí a jsou velice citliví na nespravedlnost. A je naprosto jedno, zda-li se jich to týká nebo ne, ale mají silný pocit, že musí něco udělat a říci, aby se nastolilo právo. Mají spoustu zájmů a koníčků, vše dělají s nadšením. Hyperaktivita. Chtějí ve svém nadšení druhé předělat dle sebe a svých zásad a víry. Mohou trpět nedostatkem spánku, neboť jejich mysl je stále zaneprázdněná, nebo pro své přílišné nadšení a své plány ani nejsou schopni odpočívat. Když se věci nedaří, jsou frustrovaní a snadno se podráždí.

Pozitivní potenciál:
Cílevědomost, uvolnění, vstřícnost vůči druhým, ovládání. Člověk se přiznává ke své ideji, ale uznává také právo druhých na jejich vlastní názor. Nechá se podle okolností také přesvědčit jinými dobrými argumenty. Vidí věci v širším rámci. Člověk umí použít svoji energii cílevědomě a s láskou k úkolu, který za to stojí. Je to "nosič pochodně", který umí druhé nadchnout a inspirovat.

32. Vinná réva – Vine

Negativní aspekty:
Dominantní, despotický až tyranský. Poroučí všem okolo, i když jsou nemocní. Udílejí rozkazy, aniž jsou ochotni o nich diskutovat. Všechno vědí lépe než lidé okolo. Nicméně se nesnaží druhé obrátit na svou víru, ale jejich přání a víry neberou na vědomí a očekávají naprostou poslušnost. Umí ubližovat i týrat.

Pozitivní potenciál:
Pozitivní vůdčí vlastnosti, vysoký příliv energie, prosazení se. Člověk je moudrým vůdcem, který má porozumění. Umí dobře delegovat a dát své vůdčí schopnosti do služeb většímu úkolu. Pomáhá druhým, aby si uměli najít vlastní cestu.

33. Vlašský Ořech

Negativní aspekty:
Přecitlivělost, nepřijetí změny v životě např. začátek školní docházky, stěhování, nové zaměstnání, nový vztah, menopauza, ovdovění ,opuštění od partnera atd. Zároveň je považována za průlomce spojení a je výbornou esencí, když chce, např. člověk přestat kouřit či jíst čokoládu. Pomáhá terapeutům nebrat si problémy klientů jako osobní. Vlašský ořech také pomáhá při přecitlivělosti na vnější okolnosti. Člověk typu Vlašského ořechu ví přesně, co chce a jde si svou cestou za svým cílem, nicméně jsou chvíle, kdy jej silný názor jiné osoby, rodinné vazby či pouta k minulosti strhnou zpět či z jeho cesty. V tu chvíli Vlašský ořech pomůže daného člověka vrátit zpět k jeho představám a jeho cestě.

Pozitivní potenciál:
Odvážný přelom, Cílevědomost, jasnost, nový začátek. Pionýr, který si zůstává věrný. Člověk neomylně sleduje svůj životní cíl, vzdor všem nesnázím a neovlivněn míněním druhých. Jeho postoj k novému je nezaujatý a otevřený. Je imunní proti vnějším vlivům a otevřený vůči vnitřním vnuknutím. Umí se definitivně osvobodit ze stínu minulosti.

34. Žebratka bahenní - Water Violet

Negativní aspekty:
Pyšní, vzdálení lidé, povýšení nad ostatní, nekomunikativní. Jsou rádi sami, introvertní. Téměř nemají názor na druhé. Neradi rozebírají své osobní věci s ostatními. Jdou si vlastní cestou. Neseznamují, jsou seznamováni. Jsou rozvážní, klidní, diskrétní. Lidé je často žádají o radu a mohou mít opodstatněný pocit nadřazenosti, který ovšem v extrémním stavu může přejít v pýchu a povýšenost.


Pozitivní potenciál:
Vyrovnanost, Suverenita, Hrdost, tolerance. Člověk je laskavý, jemný a s taktní zdrženlivostí, vnitřně vyrovnaný, nezávislý, spíš klidný. Je také schopný, kompetentní a k druhým často v převaze. Má dobré sebevědomí a postoj "žít a nechat žít". Jedná v pokoře, lásce a moudrosti a umí kolem sebe vytvořit atmosféru klidu, důvěry a uvolnění.

 35-Český název: Bílý kaštan

Negativní aspekty:
Nechtěné myšlenky, co krouží hlavou a nejdou zastavit. Mentální dohady, vyvolávají obavy, vrací se a zapříčiňují mentální mučení. Člověk v hlavě vymýšlí scénáře, tisíce možností. Velice často je jeho negativní stav příčinou nespavosti (i když ne vždy), neboť když si člověk lehne a zavře oči, místo aby usnul, začne se mu v hlavě přehrávat uplynulý den, rozhovor, který měl nebo který ho čeká a vymýšlí jeho různé varianty, nebo je jeho mysl zaneprázdněna ustrašenými myšlenkami.

Pozitivní potenciál:
Spojení s vlastním vyšším já a oproštění se od rušivých konceptů myšlenek, nalezení vyrovnanosti a klidu a tvůrčí přístup k životu. Člověk je schopen žít v přítomnosti. Schopnost jasně řešit právě probíhající události.

 36. Sveřep větevnatý

Negativní aspekty:
Nerozhodnost, nejistota ohledně životní cesty. Člověk stojí na křižovatce života a neví, jakým směrem se dát. Lidé často vyzkoušejí několik zaměstnání, studují několik škol, zkoušejí nové věci, ale po nějaké době, je to začne nudit a jsou nespokojeni  Uvědomují si, že jim život utíká a to v nich vyvolá frustraci. Často mají mnoho talentů a zájmů, jenom nejsou schopni se rozhodnout a uvědomit si svou životní cestu. Pomáhá studentům a dětem při výběru školy.

Pozitivní potenciál:
Posiluje sebedůvěru a pomáhá rozpoznat osobní přednosti, které je potřeba rozvíjet. Pomáhá navázat harmonický kontakt s vlastním duchovním vedením. Člověk je schopen zvládat i více odlišných povolání najednou, a přitom si je schopen zachovat smysl i cíl veškeré své práce.

 37. Planá růže - Wild Rose

Negativní aspekty:
Apatie, rezignace, člověk rezignoval na svůj život. Osoba v jejím negativním stavu bere život a jeho události takové, jaké jsou. I když se jí třeba nelíbí dané okolnosti a stav jejího života, není schopna s tím cokoli udělat, protože věří, že to je osud a že se s tím nedá nic dělat. Lékařské výroky typu "musíte se s tím naučit žít" snadno přijímají a nesnaží se svůj stav jakkoli změnit. Díky své rezignaci a sklonu hovořit monotónním hlasem jsou považováni za nezajímavé společníky.

Pozitivní potenciál:
Povzbuzuje ke komunikaci, nabádá k radostným prožitkům. Stačí vědomě vybočit z denní rutiny a začít realizovat své myšlenky. Může také pomoci překonat labilitu a nerozhodnost, zahloubáte-li se intenzivněji do vlastního nitra a pustíte-li se vědomě do poznání vlastního já. Pomůže objevit vnitřní sílu a svobodu a urychlit tak duchovní vývoj, v němž se snoubí rozum a srdce. Vzroste důvěra ve vlastní rozlišovací schopnosti a porozumění potřebnosti změn.

38-Český název: Žlutá vrba

Negativní aspekty:
Pesimismus, zatrpklost, zahořklost, plačtivost. Je ukřivděný, sebelítostivý, vše vidí černě( počasí, rodina, zdraví). Jsou obtížnými pacienty, protože je téměř nemožné je uspokojit a jen neradi přiznávají, že se jejich stav zlepšuje. Osoba v negativním stavu Žluté vrby nepřeje druhým lidem zdraví, štěstí ani úspěch. S druhými si povídají proto, aby je mohli shazovat a kritizovat. Rádi kolem sebe šíří pesimismus.

Pozitivní potenciál:
Při užívání této esence v sobě povzbudíte živost, vitalitu, chuť do života a přijmete-li komunikaci s vnějším světem, podaří se vám konstruktivním a přátelským způsobem nahradit dosavadní zatrpklost láskou. Vaše celková životní situace se následně promění a vy budete k sobě přitahovat pozitivní podněty. Budete schopen více se zastavit, pokojně rozjímat a vědomě se zaměříte na pozitivní stránky života.