Léčebné konstelace

Popis služby

Na naše tělo působí vlivy vnější, ale i vnitřní. Mezi největší ničitele vnitřního prostředí patří stres, úzkost, strach, nevyjádřené emoce apod. Vědecké výzkumy dokazují, že všechny tyto faktory ovlivňují nejen naši psychiku, ale především náš zdravotní stav. Proto je nutné pracovat na harmonii a pohodě a provádět pravidelnou psychohygienu. Každý si s sebou nese určité genetické vybavení, které nám předurčuje, na co si dát pozor... z hlediska fyzického zdraví toho víme určitě mnoho, ale psychická kondice má stejné zastoupení, i když je většinou opomíjena. To, že máme tělo i duši už vím dávno, proto propojuji tyto dva elementy stejným dílem. To mne také vedlo k bádání a experimentování všech možných technik, které by nejlépe pomohly při očistě ducha., mysli i těla. Jedna z nejlepších metod, kterou jsem měla možnost poznat je Metoda konstelací. Proto jsem se rozhodla tuto metodu vystudovat a začlenit ji do své praxe. Tato metoda má své uplatnění nejen při chronických obtížích, hubnutí, ale i při jiných problémech, které nás provází někdy po celá desetiletí.

Cena 1500 Kč